Adatkezelési tájékoztató

A Mentál-Wellness Szalon Kft. (székhely: 1162. Budapest Baross utca 257.); cégjegyzékszám: Cg.01-09-206885; a továbbiakban: „Vállalkozás”) ezúton tájékoztatja a www.anandathaimasszazs.hu weboldal felhasználóit, feliratkozóit és Vendégeit („Látogatók”,"Vendégek") az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint a résztvevők jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, az adatkezelés időtartama

Adatkezelés céljaKezelt személyes adatok köreAdatkezelés időtartama
Megrendelések lehető legjobb kiszolgálása, kommunikáció a Vendéggelnév
e-mail cím
telefonszám
számlázási cím
szállítási cím
szállítási név
megjegyzés
megrendelés adatai
ip cím
5 évig vagy a Vendég az adatok kérésére vonatkozó kéréséig. A Vállalkozás három évente felülvizsgálja, hogy a kezelt személyes adat kezelése az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges-e.
Hírlevél,  marketing kommunikáció, reklámlevél, szöveges üzeneteknév
e-mail cím
vásárlási előzmények
e-mailekkel kapcsolatos aktivitás (megnyitás, kattintás)
ip cím
A Feliratkozó kérésére történő törlésig, de legfeljebb 5 évig. Az Vállalkozás  három évente felülvizsgálja, hogy a kezelt személyes adat kezelése az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges-e.
Szolgáltatás személyre szabása, egyedi és különleges figyelem megteremtésenév,
kezelés, időtartam,
e-mail cím,
szül. hónap, nap,
olaj neve,
kezelendő terület,
nem kezelhető terület,
kezelés erőssége,
egyedi kérések,
A Vendég kérésére történő törlésig, vagy az utolsó látogatástól számított egy évig. Egy év után a törlés automatikus, nem visszaállítható.


Az adatkezelés jogalapja
A Vendég, mint érintett hozzájárulása az adatkezeléshez az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) 5.§ (1) a.) szerint.

A rendelés leadásával és az adatok megadásával, illetve a vásárlás oldalon található checkbox bepipálásával a Vendég hozzájárul a személyes adatainak jelen tájékoztató szerinti kezeléséhez.

Az adatkezelő

Mentál-Wellness Szalon Kft
1162 Budapest Baross utca 257
Felelős: Tömöry Zoltán ügyvezető

Adatfeldolgozók

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.. - webhoszting
1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

Magyar Posta Zrt.
Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. Adószám: 10901232-2-44
Cégjegyzékszám: 01-10-042463
Honlap: www.posta.hu

Továbbított adatok köre: felhasználó neve, irányítószáma és címe, számlázási név és cím, szállítási név és cím, csomagfelvételi név és cím, utánvét összege.

A Vállalkozás az adatokat automatizált adatfeldolgozással dolgozza fel és ehhez igénybe veszi a következő szolgáltatókat:

mailchimp.com - e-mail marketing
The Rocket Science Group
8 Mill Street
Waterloo
London,  SE1 2BA
United Kingdom

landingi.com - landing oldal
Landingi Sp. z o.o.
Witkiewicza 6, 44-100, Gliwice
Lengyelország

ügyfélszolgálati rendszerünk
shedul.com
UserVoice, Inc.
121 2nd Street, 4th Floor,
San Francisco, CA 94105

Sütik (Cookie-k)

A www.anandathaimasszazs.hu oldalon cookie-kat használuk.

A következő cookie-k futnak az oldalon:
Google Analytics Analitika
Facebook Pixel
Google Adwords Konverziókövetés

Jóváhagyást igénylő cookie-k
Google Remarketing
Facebook Remarketing

HOGYAN MŰKÖDNEK A LEGFONTOSABB COOKIE-K?

Facebook követőkód (facebook pixel)
A facebook követőkód jelzi a facebook felé, hogy az adott látogató (aki egyben facebook felhasználó) milyen oldalakat látogatott meg, milyen tevékenységeket folytatott az oldalon. Azt, hogy az adott látogató kicsoda (személyes adatok) a weboldal semmilyen szinten nem látja. Ezt az információt csak a facebook ismeri.

Google analytics statisztikai követőkód
A Google Analytics a legszélesebb körben használt webanalitikai eszköz.
A követőkódja a weboldal minden oldalán megtalálható, anonim statisztikai adatokat ad a felhasználók weboldalon való viselkedésével kapcsolatban.

Google Remarketing Címke
A remarketing címke elhelyez egy cookie-t a számítógépen. Így később a google képes hirdetéseket, információkat megjeleníteni a látogatónak a saját displayhálózatában más weboldalakon is.

Jogorvoslati jog

A Látogató személyes adatai kezelésével szemben a hozzájárulás megadását követően is bármikor tiltakozhat, kérheti személyes adatai pontosítását és részletes információt kérhet a Mentál-Wellness Szalon Kft.-től személyes adatai kezelésének módjáról. 

A Látogató, Vendég személyes adatai törlésére, pontosítására irányuló kérelmére a Mentál-Wellness Szalon Kft. haladéktalanul intézkedik a továbbított személyes adatok pontosítása, törlése iránt is.

A Látogató személyes adatainak megsértése esetén az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján:

i.     a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefon: +36 (1) 391-1400; honlap: www.naih.hu) fordulhat, vagy

ii.    a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt keresetet indíthat jogai érvényesítése iránt.

Kérjük, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy bírósághoz való fordulás előtt panaszával elsőként hozzánk forduljon a következő pontban írt elérhetőségek bármelyikén a panasz mihamarabbi kivizsgálása és orvoslása érdekében.

Elérhetőségeink

  • Mentál-Wellness Szalon Kft
  • Székhely: 1162 Budapest Baross utca 257
  • Telephely: Ananda Thai Masszázs & Spa 1141 Budapest, Fogarasi út 170.
  • Telephely: Ananda Thai Masszázs Szalon 1148 Budapest, Örs vezér tér 24.
  • Telefon: 06 30 942 3848 (Tömöry Zoltán, ügyvezető)
  • E-mail: owner@anandathaimasszazs.hu

Az Vállalkozás fenntartja magának a jogot a szabályzat megváltoztatására, illetőleg az Európai Unió vagy a magyarországi jogszabályok változásai esetén a szabályzat megfelelő módosítására, amely változtatásokról e-mail útján értesíti a Vendégeket, Feliratkozókat.